„Zaczarowana skrzynia"

 

W dniu 28 listopada 2017r. byliśmy w Regionalym Cenrtum Kultruralno- Bibliotecznym na występię pt. „Zaczarowana skrzynia”.