Co robimy każdego dnia

8.00 - 9.00
schodzenie się dzieci
zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dziecka, jego zainteresowań

9.00 - 10.00

praca indywidualna z dzieckiem wg harmonogramu
zabiegi higieniczne
drugie śniadanie

10.00 - 11.30
zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów dziennych w oparciu o podstawę programową MEN, kształtowanie czynności samoobsługowych

11.30 - 12.00
pobyt na świeżym powietrzu 

12.00 - 13.00
obiad, odpoczynek poobiedni, zajęcia relaksacyjne, wyciszające, bajkoterapia.

13,00 - 14.00 
aktywność twórcza wg zainteresowań dzieci.