Kto Ty jesteś?

10 listopada wraz z dziećmi ze Podstawowej Szkoły Specjalnej obchodziliśmy  uroczystość Święta Niepodległości. Działania miały na celu kształtowanie u dzieci miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz zapoznanie z symbolami narodowymi. Dzieci z dumą prezentowały przypięte biało-czerwone kotyliony podczas śpiewania hymnu. 

W ustach kolejnego pokolenia uroczyście zabrzmiały słowa tak bardzo znane, lecz wymowne: „Kto Ty jesteś? Polak mały.”

Archiwum wydarzeń