Łąka

W maju, podczas zajęć,  dzieci poznały mieszkańców łąki. Z tej okazji wspólnie wykonaliśmy pracę plastyczną ,, Majowa łąka'' . Przedszkolaki, dowiedziały się również w jaki sposób szanować zieleń i  jak dbać o zwierzątka mieszkające na łące.