O nas

Szanowni Państwo

Przedszkole „Król Maciuś Pierwszy” jest placówką niepubliczną. W listopadzie 2011r rozpoczęliśmy pierwszy rok naszej działalności. Od tradycyjnego przedszkola odróżnia nas kameralność umożliwiająca efektywną pracę pedagogiczną. W przedszkolu funkcjonują 2 grupy, każda licząca 6 dzieci. Taka nieliczna grupa pozwala na indywidualizację pracy i dobry kontakt z  dzieckiem. Pragniemy stworzyć każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości, podążać za, indywidualnym tempem rozwoju, respektując jego potrzeby wspierać w dążeniu do samodzielności i niezależności, uczyć tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. W atmosferze akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa nasze dzieci bawią się, uczą, nabywają umiejętności - rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie i innych ludzi.

Przy naszym przedszkolu rozpoczął działalność Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który jest szansą na optymalny rozwój dziecka.

Siedzibą przedszkola jest dom wolnostojący z własnym ogrodem.Dzieciom zapewniamy:

  • świetną zabawę
  • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego /zgodnie z MEN/
  • pomoc logopedyczną, psychologiczną, zajęcia z rehabilitantem ruchowym.
  • dogoterapię
  • muzykoterapię
  • wizyty teatrzyku


Rodzicom oferujemy:

  • konsultacje
  • spotkania rodzinne
  • warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze.