Rekrutacja

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psychologiczną wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat.
Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wniosek rodziców.Warunkiem przyjęcia jest orzeczenie Poradni Psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Sprawy organizacyjne


Miesięczna opłata za przedszkole obejmuje:

  • opiekę pedagogiczną
  • udział dziecka we wszystkich organizowanych w przedszkolu  zajęciach indywidualnych / zajęcia logopedyczne,
  • muzykoterapia, dogoterapia,
  • rehabilitacja ruchowa, wizyty teatrzyku/


Wysokość czesnego wynosi 150 zł.