Warsztaty teoretyczno-praktycznych dla Rodziców pt.: „Rozwój motoryczny dziecka. Motoryka mała”.

W dniu 16 marca (środa) odbyły się kolejne warsztaty dla Rodziców i Opiekunów. Warsztaty podzielone zostały na dwie część.
W części teoretycznej została przedstawiona prezentacja multimedialna pt.: „Etapy rozwój chwytu i manipulacji”. W dalszej części zostały przedstawienie i omówione filmy dotyczące wykonywanych prac plastycznych mających na celu rozwijanie motoryki małej u dzieci (chwytanie, podawanie, przesypywanie, nawlekanie koralików, klejenie klejem, cięcie nożyczkami, przyklejanie gotowych elementów na kartce, rysowanie kredkami, malowanie farbami różnymi technikami, posługiwanie się materiałami o różnorodnej fakturze i barwie, układanie prostych kompozycji przestrzennych itd.), zwrócenie uwagi na samodzielną lub wykonywaną ze wspomaganiem nauczyciela daną  czynność.

W części praktycznej biorą udział Rodzice lub Opiekunowie wraz ze swoimi dziećmi. Rodzice wykonują wraz ze swoimi dziećmi kartki świąteczne pt.: „Wielkanocne kartki”. Rodzice wraz z dziećmi mieli za zadanie stworzyć proste kompozycje przestrzenne z wcześniej przygotowanych elementów z motywem wielkanocnym, następnie wycinanie i przyklejanie elementów z papieru kolorowego i  bibuły.
Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy zaprezentowali własnoręcznie wykonane kartki  świąteczne, a także zapolowali do  pamiątkowego zdjęcia.


Dziękujemy Wszystkim Państwu za przybycie i poświęcony czas .

                    Kadra Przedszkola Specjalnego „Król Maciuś Pierwszy”