Z wizytą na wiejskim podwórku

W miesiącu kwietniu w ramach zajęć dydaktycznych przedszkolaki poznały ciężką ale i niezwykle ważną pracę – pracę w gospodarstwie. Dzieci dowiedziały się ciekawych rzeczy o hodowli zwierząt, uprawie roli, jak również miały możliwość porównania dawnych oraz obecnych maszyn rolniczych używanych podczas pracy w gospodarstwie. Dzieci dowiedziały się również czym żywią się zwierzęta (krowy, konie, owce, kury, kaczki itp.), oraz jakie produkty pochodzą z  gospodarstwa rolnego (mleko, ser, jaja, wełna). Przedszkolaki powtórzyły i utrwaliły odgłosy wiejskich zwierząt a następnie wykonały  piękną prace plastyczne- „Farma”  i „Świnki w błotku” ?