Zima 2017/2018- prace plastyczne

Zima 2017/2018- prace plastyczne

 Idzie drogą Pani Zima

jeszcze jeden listek trzyma.

a pod płaszczem srebrną suknię

mróz jej wyhaftował.

Oszroniła krzewy, drzewa,

siedem wichrów jej pomogło

całą ziemię zaczarować...

Lecą, lecą

białe płatki,

wyglądamy jak

białe niedźwiadki.

Nasze zimowe prace plastyczne.